B áo cáo của Hiệp hội thép thế giới (WorldSteel) có trụ sở tại Brussel cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, sản lượng thép thô toàn cầu bao gồm 67 quốc gia đã đạt 836 triệu tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo WorldSteel, trong 6 tháng đầu năm 2017, châu Á sản xuất 576,8 triệu tấn thép thô, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. EU sản xuất 86,1 triệu tấn thép thô trong 6 tháng đầu năm 2017, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng thép thô Bắc Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt 57,4 triệu tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

CIS sản xuất 49,7 triệu tấn thép thô, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 6/2017, CIS sản xuất tăng 3,2% so với cùng tháng năm ngoái, WorldSteel cho biết.

Các quốc gia báo cáo tăng sản lượng bao gồm:

  • Tây Ban Nha sản xuất 1,3 triệu tấn thép thô, tăng 8,1% so với cùng tháng năm ngoái.
  • Hàn Quốc sản xuất 5,9 triệu tấn thép thô, tăng 7,7% so với cùng tháng năm ngoái.
  • Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất 3 triệu tấn, tăng 7,1% so với cùng tháng năm ngoái.
  • Trung Quốc sản xuất 73,2 triệu tấn, tăng 5,7% so với cùng tháng năm ngoái.
  • Brazil sản xuất 2,6 triệu tấn, tăng 4% so với cùng tháng năm ngoái.
  • Italia sản xuất 2,1 triệu tấn thép thô, tăng 1,8% so với cùng tháng năm ngoái.
  • Pháp sản xuất 1,3 triệu tấn, tăng 1,3% so với tháng 6/2016.

Sản lượng thép thô trong tháng 6/2017 giảm bao gồm:

  • Nhật Bản sản xuất 8,4 triệu tấn thép thô, giảm 4,3% so với tháng 6/2016.
  • Đức sản xuất 3,6 triệu tấn thép thô, giảm 1,7% so với tháng 6/2016.
  • Mỹ sản xuất 6,7 triệu tấn thép thô, giảm 1,7% so với tháng 6/2016.

Công suất sản xuất thép thô đạt 73% trong tháng 6/2017, WorldSteel cho biết. Con số này tăng 1,4% so với tháng 6/2016 và tăng 1,3% so với tháng 5/2017.

Theo Vinanet

Hotline: (028) 5412 1010