Sản Phẩm

PHỤ KIỆN NGÀNH ĐIỆN & VIỄN THÔNG

Từ năm 1999, phụ kiện phục vụ ngành điện là mặt hàng truyền thống của Công ty Cổ Phần Cơ Điện Hoàng Hưng. Công ty đã khởi đầu việc sản xuất và cung ứng với các sản phẩm phụ kiện phục vụ cho các dự án điện cao thế, trạm biến áp, viễn thông. Công ty đã tập trung đầu tư chuyên sâu về nguyên cứu và sản xuất để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao và phong phú về chủng loại.

Bulong và tán

Ma ní các cỡ

Cổ dê xà

Ốc siết cáp

Kẹp ngừng dây 5U

Bulong móng - bulong neo

Kẹp cáp 3 bulong

Kẹp bó cáp viễn thông

Và nhiều sản phẩm - phụ kiện khác

Cho chúng tôi biết về sản phẩm và dự án của bạn?

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI