Hoàng Hưng

MỤC TIÊU SẢN XUẤT TRONG NĂM

Nằm trong chiến lược phát triển chung, Công ty cổ phần cơ điện Hoàng Hưng luôn đặt ra những mục tiêu hoạt động cho từng năm. Dựa trên những kết quả đạt được qua các năm trước, Ban lãnh đạo công ty luôn nhận thấy sự cố gắng tích cực của từng cá nhân CB-CNV nhằm hoàn thành chỉ tiêu, chiến lược đề ra.

Và bên cạnh việc cam kết cung ứng cho thị trường những sản phẩm chất lượng, đạt tiêu chuẩn, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần cơ điện Hoàng Hưng tiếp tục đưa ra những mục tiêu hoạt động cao hơn, phù hợp nhu cầu cung ứng của thị trường và khách hàng.

Cụ thể, trong kế hoạch đề ra sản lượng sản xuất phải đạt 14.000 tấn với những dòng sản phẩm KCT hàng đen, sản phẩm chưa sơn, chưa mạ kẽm. Với những dòng sản phẩm mạ dịch vụ, công ty đề ra chỉ tiêu số lượng là 8.800 tấn. Cùng với đó là 3.000 tấn sản phẩm sơn – bắn bi dịch vụ.

Với những con số rất cụ thể, Ban lãnh đạo công ty mong muốn đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng về tiến độ sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó là đem lại cho tập thể CB-CNV của toàn công ty đời sống, chế độ làm việc hợp lý, thích ứng với từng giai đoạn phát triển cụ thể của công ty. Cũng trong kế hoạch mục tiêu đề ra trong năm, Công ty cổ phần cơ điện Hoàng Hưng dự tính đạt doanh thu trong năm là 600 tỷ đồng.

Hotline: (028) 5412 1010