Nhằm giúp cán bộ công nhân tại Công ty có những kiến thức cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh lao động, Công ty cổ phần cơ điện Hoàng Hưng đã tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động theo quy định của Bộ lao động thương binh và xã hội.

Đây là khóa học trang bị cho cán bộ công nhân những kiến thức nâng cao về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động. Từ đó, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế nghề nghiệp để tránh các tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra.

Sau khóa huấn luyện, cán bộ công nhân Hoàng Hưng khẳng định đây là một khóa học thiết thực, trang bị các kiến thức, kinh nghiệm thực tế để bảo vệ bản thân khi làm việc trong công xưởng cũng như ngoài hiện trường.

Hotline: (028) 5412 1010