HOÀNG HƯNG CORPORATION

Our Website is Currently Under Construction

Trang web của chúng tôi đang trong quá trình xây dựng

Hoàng Hưng - Chất lượng hàng đầu

Giá trị cốt lõi

1

Coi trọng đạo đức

Kinh doanh trung thực, minh bạch, không gian dối, tránh lừa lọc; đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan, hướng tới sự phát triển bền vững, và đóng góp thiết thực cho đất nước, cộng đồng
2

Chính trực

Liên tục gây dựng và duy trì một tổ chức minh bạch, chính trực, với những con người hành xử chính trực
3

Hướng đến khách hàng

Sự hài lòng của khách hàng là động lực thúc đẩy, đồng thời là mục tiêu hàng đầu, mà mọi hoạt động của Hoàng Hưng đều phải hướng tới
4

Đề cao hợp tác

Hoàng Hưng coi trọng hơp tác và luôn hướng đến là sự hợp tác chân thành, thiện chí, hiệu quả, mang lại lợi ích hài hòa cho các bên liên quan
5

Thực thi cam kết

Đề cao tính cam kết trong nội bộ tổ chức và trong mọi mối quan hệ hợp tác với bên ngoài
6

Khuyến khích sáng tạo và phát triển bền vững

Định hướng phát triển bền vững giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn trước mắt và vững tin vào con đường tương lai.
Hoàng Hưng

Các sản phẩm tiêu biểu

Các loại bulon

Cột Anten viễn thông

Sản phẩm Trụ điện thép

Kết cấu thép công nghiệp và dân dụng

Hoàng Hưng

Các dự án tiêu biểu

Hoàng Hưng Corp bước lên vị thế mới

Tìm hiểu thêm

Chiến lược phát triển thị trường năm 2017

Tìm hiểu thêm

Mục tiêu sản xuất trong năm 2017 của Hoàng Hưng Corp.

Tìm hiểu thêm
Hoàng Hưng

Tin tức